Category Archives: Tin tức

Hình thức kế toán nhật ký chung trong doanh nghiệp

2.2 Các sổ kế toán chi tiết – Sổ chi tiết các tài khoản liên quan theo hệ thống tài khoản tương ứng và theo báo cáo tài chính – Sổ quỹ tiền mặt – Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng – Thẻ kho – Nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng – Sổ […]

5 “lời nhắn nhủ” dành cho sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp 2016

Kế toán viên được cho là một trong những nghề mang tính chuyên nghiệp cũng như “ở một đẳng cấp khác” trên thế giới. Nhưng một thực tế cho thấy có nhiều khó khăn mà sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp phải đối mặt. Một phần do lượng sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp rất đông và […]

Phương pháp kế toán chứng khoán kinh doanh

 Trường hợp doanh nghiệp nhượng bán chứng khoán kinh doanh dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu, doanh nghiệp phải xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về tại thời điểm trao đổi. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về và giá trị ghi […]

Làm kế toán thuế trong doanh nghiệp cần biết những gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Khi nói […]

.
.
.
.