Dòng máy CWP 60 có 5 model với công suất khác nhau đáp ứng nhu câù khác nhau của khách hàng

Khi cần thiêts có thể nâng cấp công suất bé lên công suất cao hơn