MARS điều trị hỗ trợ gan, Hoạt động kết hợp với hệ thống lọc máu liên tục PRISMAFLEX

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH

Hệ thống lọc gan MARS sử dụng phối hợp tính hấp phụ để loại bỏ các chất độc gắn albumin và tính chọn lọc cao của các loại màng sinh học dùng trong thẩm tách máu. Dựa trên nguyên lý này, có thể sử dụng chính các máy thận thông thường hoặc máy lọc máu liên tục CRRT Prismaflex để đấu nối tạo nên hệ thống hỗ trợ chức năng gan. • Máu của chu trình ngoài cơ thể sẽ chạy qua các sợi lọc của quả MARSFLUX .Các chất độc tan trong nước và các chất độc gắn protein có thể đi qua màng lọc dưới tác dụng của albumin nằm phía bên kia của màng lọc. • Dung dịch albumin sau khi gắn độc tố sẽ được cho qua một quả lọc nữa để loại bỏ các chất độc tan trong nước. Các chất độc gắn albumin sẽ được loại bỏ ở 2 cột lọc hấp phụ, một cột chứa than hoạt, cột còn lại chứa chất trao đổi ion âm. • Dung dịch albumin sau khi chạy qua 2 cột này thì được tái tạo và sẵn sàng cho chu trình hấp phụ chất độc kế tiếp.