ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ

  • Áp lực nước cấp: 1.75 lít/phút ở áp lực 20-55 psi.
  • Máy Renatron II 100 có chế độ rửa tốc độ cao tới 6 lít/phút sau mỗi 3 phút và duy trì tốc độ cao ở khoảng 15-35 giây cho mỗi lượt.
  • Tốc độ nước thải: 6 lít/phút
  • Thời gian rửa quả lọc: 8-10 phút
  • Nhiệt độ hoạt động: 5 độ C đến 40 độ C
  • Độ ẩm hoạt động: tới 80%.