Giải pháp kinh tế, dễ sử dụng tạo nên các kết quả lâm sàng đáng tin cậy:

  •  Hạn chế vấn đề cài đặt, duy trì độ lặp lại, vận hành tuần tự: Đơn giản, chỉ một bước cài đặt hệ thống và tự động thực hiện chuẩn máy (QC) bằng cách sử dụng ống hạt chuẩn nhằm duy trì độ chính xác, độ lặp lại, dễ dàng thực hiện đối với người chưa có kinh nghiệm. Việc tối ưu cài đặt trước đó nhằm giảm thiểu sự khác biệt giữa những người vận hành. Vào cuối ngày, chỉ bằng một nút tắt máy sẽ tự động kích hoạt chu trình rửa máy và tự động tắt máy sau đó.
  • Thời gian đào tạo hướng dẫn sử dụng ngắn: Phần mềm trực quan, đơn giản dễ dàng cho sử dụng và đào tạo. 
  • Giảm thiểu tổng chi phí vận hành: Quy trình công việc tự động, chuẩn bị mẫu nhanh chóng, giảm bảo trì, thiết kế chắc chắn và hiệu suất đáng tin cậy giúp tăng cường hiệu quả phòng thí nghiệm.
  • Tiết kiệm không gian: Hệ thống dễ dàng đặt trên bàn làm việc và có thể đặt trong tủ hút vô trùng nhằm đạt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học.
  • Giảm thiểu các lỗi sao chép: Giao diện Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm (LIS) của BD FACSLink ™ giúp loại bỏ các lỗi sao chép và giảm thời gian báo cáo kết quả. 
  • Đáp ứng tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng: Phần mềm nghiên cứu được thiết kế linh động theo quy trình do người sử dụng xây dựng.

BD – Đối tác đáng tin cậy, sáng tạo: Giải pháp tế bào dòng chảy của BD được xây dựng trên một nền tảng xuất sắc, giàu kinh nghiệm và đầy chuyên môn.