BD FACSLyric cho phép tối ưu hóa hiệu suất của các xét nghiệm lâm sàng và cung cấp các kết quả đồng nhất, chính xác giữa các phòng thí nghiệm khác nhau bằng một giải pháp tổng thể với sự kết hợp giữa thiết bị, phần mềm, thuốc thử và các dịch vụ hỗ trợ.

Hệ thống phân tích dòng chảy tế bào có hiệu năng và độ nhạy cao này thể hiện ưu thế vượt trội trong các thí nghiệm với các quần thể mờ hoặc hiếm, đồng thời có sẵn nhiều dạng cấu hình cho phép nâng cấp linh hoạt theo sự thay đổi nhu cầu của phòng xét nghiệm theo thời gian.

  • Có sẵn các cấu hình 4-, 6-, 8-, 10- và 12- màu. Dễ dàng nâng cấp để đáp ứng sự thay đổi nhu cầu của phòng xét nghiệm
  • Tối đa 3 đèn laser- xanh, đỏ và tím- với 12 kênh màu huỳnh quang và 14 thông số
  • Tốc độ thu thập tối đa lên tới 35,000 sự kiện/giây; không giới hạn số lượng sự kiện thu thập
  • QC tự động với một ống hóa chất duy nhất BD™ CS&T
  • Bù trừ quang phổ hiêu lực 60 ngày